Érelváltozások a testen | Tudás Tár

Megsemmisítés visszérrel

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az Érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkban hivatkozott Rendelőnk a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül.

Milyen visszér típusokat különböztetünk meg?

Adószáma:  Adatkezelő képviselője: Dr. Szabó Attila Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban lévő adatvédelmi politikát Rendelőnk, mint Adatkezelő magára nézve megsemmisítés visszérrel erővel ismer el.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy — közvetlenül vagy közvetve — azonosítható természetes személy.

SP 54 emulgél 15 mg/g gél 100g

Szolgáltatásunkban érintett a Páciens néhány esetben a hozzátartozó is. Az Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete félreérthetetlen és egyértelműahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

megsemmisítés visszérrel

Privát Egészségügyi Szolgáltató: A magánpraxis, ahol az egészségügyi ellátást igénybe veszi, ahol a páciens vizsgálata és megsemmisítés visszérrel történik. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit — önállóan vagy másokkal együtt — meghatározza.

megsemmisítés visszérrel

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az adatfeldolgozók Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

SP 54 emulgél 15 mg/g gél 100g leírása, használati útmutató

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik. Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük vagy az Érintett páciens hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjauk fel.

  1. Érelváltozások a testen | Tudás Tár
  2. Lézeres visszérműtét (EVLA) - Medicover Magánkórház és Magánrendelő
  3. SP 54 emulgél 15 mg/g gél g | BENU Online Gyógyszertár
  4. Ön melyik visszér problémától szenved? - Medicover

A kezelt Személyes adatok megsemmisítés visszérrel arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő -Rendelőnk- az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, és kifejezett hozzájárulását megszerzzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat megsemmisítés visszérrel ellenőrzük.

megsemmisítés visszérrel

A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel. Mint Adatkezelőknek nem áll megsemmisítés visszérrel a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Páciens illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Mint Adatkezelők az általunk kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes — a jelen Tájékoztatóban hivatkozott — Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adjuk. Rendelőnk, mint Adatkezelő az általunk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Pácienst, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította.

Adatkezelő neve: VP-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink egészségügyi ellátása és annak dokumentálása.

megsemmisítés visszérrel

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja Törvény az egészségügyről; Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek. Kezelt személyesadatok: Az megsemmisítés visszérrel és ellátáshoz szükséges adatok:  Név, születési név, TAJ, lakcím, születési hely és idő.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban meghatározott  időtartam. Visszérparaméter Önt arról, hogy amennyiben a Rendelőnkben folytatott kezelését végző szakorvos, az Ön kényelme megsemmisítés visszérrel a szolgáltatás színvonalának növelése végett szükségesnek látja más szakorvos — Rendelőn belüli —  bevonását,  az ellátás biztonsága és gyorsasága végett, betekintést engedhet kizárólag az ellátással kapcsolatos adataiba.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek Kezelt személyes adatok: név, ellátás folyamatainak a fotói Adatfeldolgozót ebben az esetben nem vesz igénybe Rendelőnk.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig 3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek. A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpontegyeztetési célú megkeresései, az időpontfoglalás.

megsemmisítés visszérrel

Kérjen időpontot!

Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek. Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott ellátás, időpont Adatfeldolgozó: FoglaljOrvost.

megsemmisítés visszérrel

A telefonos ügyfélszolgálati hívásokat 1 évig tároljuk minőségbiztosítási okokból, ezt követően törlésre kerülnek. Amennyiben hozzátartozója vagy más személy mint harmadik fél adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen!

Akár több típusú lézeres beavatkozások elvégzésénél előzetesen csak iránymutató árlista feltüntetése lehetséges.

A személyes adatok tervezett kezelésének célj: Meglévő és leendő Pácienseink marketing célú tájékoztatása Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása checkbox alapú Érintettek az alsó végtagok varikózisának legjobb gyógyszerei A Rendelő ellátásival kapcsolatos érdeklődő Érintettek,  felíratkozók Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím Adatfeldolgozó: Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.

Tájékoztatjuk Önöket,  hogy Rendelőink táblával jelzett területein és megsemmisítés visszérrel elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép- hang- vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.

Termékleírás

A kamera rögzíti az Ön magatartását is. A Kamerákra vonatkozó szabályozásunkat Kamera Szabályzatunk részletesen is rögzíti.

megsemmisítés visszérrel

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Önök és a Rendelő biztonsága,  vagyonvédelme. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek Érintettek kategóriái: Minden a  Rendelő területére belépő érintett természetes személyakik a kihelyezett tájékoztatást piktogram követően a Rendelők területére belépnek ráutaló magatartásukkal elfogadják a tájékoztatást Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe!

Adatkezelés tervezett időtartama: Maximum 3 nap, megsemmisítés visszérrel az Érintett által történő törlésig,  tiltakozásig V.

Fizetési információk 1. Milyen típusú gyógyszer a lioton és milyen betegségek esetén alkalmazható? A Lioton hatóanyaga a heparin heparin-nátrium formájában.

Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés Az érintett Páciens kérheti, hogy az Adatkezelő Rendelőnk tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk számára hozzáférést.

A Páciens a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban fordulhat Hozzánk.